BHP

Szkolenie wstępne50zł/osoba
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowychod 40zł/osoba
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychod 40zł/osoba
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznychod 60zł/osoba
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawcówod 100zł/osoba
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby280zł/osoba
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy450zł/osoba
Kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP w ramach stałej umowycena ustalana indywidualnie
Ocena ryzyka zawodowegood 100zł/stanowisko pracy
Analiza przyczyn wypadku, stworzenie dokumentacji wypadkowejod 250zł
Instrukcje stanowiskoweod 30zł/stanowisko

 

 

Kurs udzielania pierwszej pomocy
Koszt szkolenia jest zależy od liczby preferowanych przez Państwa godzin oraz  liczby pracowników uczestniczących w szkoleniu.

PPOŻ

Szkolenie nowo przyjętego pracownika100zł/osoba
Kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków Inspektora ochrony przeciwpożarowej w ramach stałej umowycena ustalana indywidualnie

 

Uwaga!

  • Szkolenia BHP nie są objęte podatkiem VAT.
  • W przypadku grup, ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.
  • W cenie outsourcingu zawierają się wszystkie zadania służby BHP lub Inspektora ochrony przeciwpożarowej, wymienione w dziale Oferta.
  • Podane ceny są cenami poglądowymi. Z każdym pracodawcą cennik jest ustalany indywidualnie w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, ilości pracowników i zakresu zadań do wykonania.