• Pełnienie funkcji Służby BHP w firmie.
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy
  • Szkolenia wstępne, okresowe, ppoż.
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Tworzenie instrukcji ogólnozakładowych i stanowiskowych
  • Wdrażanie tematyki BHP do regulaminów pracy

  • Badanie przyczyn wypadków oraz sporządzanie ich pełnej dokumentacji
  • Reprezentowanie firm przed organami kontroli
  • Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy
  • Audytowanie systemów zarządzania BHP
  • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia