• Prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników
  • Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu
  • Przedstawianie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie

  • Udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
  • Nadzór nad przebiegiem konserwacji, kontrola urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
  • Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie
  • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej
  • Sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej zakładu